Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Genel Bilgiler

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin kuruluşundan itibaren, kurum içindeki ve kurum dışı paydaşlara yönelik basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini düzenlemeye ve geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Bu çerçevede, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü’nün misyon, vizyon ve kalite prensiplerine uygun bir biçimde; Üniversitenin kurumsal imajının güçlendirilmesi, diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerin yerel, ulusal ve uluslararası boyutlarda nitelikli bir zeminde sürdürülmesi, medya kuruluşları ile etkili bir iletişim sağlanarak Üniversite ile kamuoyu arasında sağlam bir bağ kurulmasına katkı sunmaktadır.