Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
Takip Et

Namık Kemal Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Görev ve Çalışma Esasları

Basın Bürosunun Görev Tanımı

Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde, doğrudan Rektörlüğe bağlı olarak çalışmakta olan Basın Bürosu, üniversite ile medya arasındaki temel ilişkileri sağlamak ve geliştirmek görevlerini üstlenmiştir.

Basın Bürosu, NKÜ’nün saygın imajını korumak ve kamuoyunu üniversitede yaşanmakta olan gelişmelerden sağlıklı bir şekilde bilgilendirmek amacıyla;

a) Üniversitede yapılan etkinliklerin haber formatında basın kuruluşlarına dağıtılması,

b) Üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda bilinirliğini arttırmaya yönelik yerel, ulusal ve uluslararası basınla koordinasyonun sağlanması,

c) Kamuoyunun, bilginin ve teknolojinin kaynağı olan üniversiteden, bilim dünyasındaki gelişmelerden birinci elden haberdar edilmesinin sağlanması,

d) Basında yer alan üniversite ile ilgili haberlerin duyurulması ve arşivlenmesi çalışmalarını yürütür.

Halkla İlişkiler Bürosu Görev Tanımı

Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde, doğrudan Rektörlüğe bağlı olarak çalışmakta olan Halkla İlişkiler Bürosu, üniversitenin çalışmaları ve çeşitli faaliyetleri hakkında kamuyu bilgilendirmek ve üniversite kurum kimliğini tanıtıcı ve geliştirici çalışmalar yapmak, üniversitenin temel amaç ve vizyonu doğrultusunda bilgi paylaşımına yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır.

Halkla İlişkiler Bürosu, NKÜ’nün saygın imajını korumak amacıyla;

a)  Yukarıda ifade edilen çerçeve doğrultusunda, Rektörlük tarafından talep edilen görevleri yerine getirmek,

b)  Protokol listelerinin takibini ve güncellenmesini yapmak,

c)  NKÜ’nün gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde tanınırlığını sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,

d)  Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel veya kültürel amaçlı gezilerin duyurulmasını sağlar.